کشف یک‌ باب صحافی دارای کتاب غیر قانونی در خیابان فردوسی تهران


کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با همکاری نهادهای نظارتی و پلیس امنیت روز دوشنبه مورخ ۲۶ خرداد ماه موفق به کشف یک‌ باب صحافی کتاب غیر قانونی شد. حجم کتابهای این صحافی که حدود شش نیسان می باشد با حکم قضایی ضبط، صورتجلسه و به انبار ویژه کتب قاچاق منتقل گردید.این صحافی پلمپ و صاحبان آن تحویل ضابطان قضایی شد.با اقامه شکایت ناشران متضرر از متهم، وکیل اتحادیه به وکالت از شاکیان مبادرت به اقامه دعوی در مراجع ذی‌صلاح خواهد کرد.
با وجود تمهیداتی که کارگروه صیانت اتحادیه اندیشیده، توفیق در مسیر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کتاب بدون مساعدت و همراهی تمامی همکاران صنف ممکن نیست.

ثبت یک دیدگاه