تمدید اعمال محدودیت‌های ضد کرونایی تا پایان هفته آینده در شهرهای قرمز و نارنجی

رئیس جمهور در جلسه کمیته های تخصصی ستاد مقابله با کرونا عنوان کرد:
هزینه برای واکسن یک نوع سرمایه گذاری است.
در عملیات واکسیناسیون برای مقابله با هرگونه سوءاستفاده احتمالی باید شفافیت صورت گیرد.
اجرای طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها از سوی ستادهای استانی مقابله با کرونا ضرورت دارد.تخاذ تدابیر ویژه از سوی نیروی انتظامی برای مقابله با ترددهای غیر مجاز در شهرهای نارنجی و قرمز لازم است.استفاده کامل از ظرفیت دورکاری کارکنان برای کاهش ترددهای غیرضرور و ترافیک ضرورت دارد.
رعایت دستورالعمل ها باید بالای ۹۰ درصد باشد.
اعمال محدودیت های ضد کرونایی تا پایان هفته آینده در شهرهای قرمز و نارنجی تمدید شد.

ثبت یک دیدگاه