الزامات نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش

پیرو پیگیری اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درخصوص شمول اعضای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برای نصب سامانه صندوق فروش (پایانه فروشگاهی) به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی و انجام مکاتبه با مدیر کل محترم دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی به اطلاع می رساند. در پاسخ ارسالی از سازمان امور مالیاتی، اطلاعیه مهم سازمان فهرست پانزده گروه از مشاغل مختلف که ملزم به نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش می باشند جهت اطلاع به شرح پیوست اعلام شد.

برای دریافت فایل، کلیک نمایید. 

ثبت یک دیدگاه