پیگیری درخواست جمعی از ناشران بستانکار از نشر شهر

نشر شهر، آخرین دورۀ نمایشگاه کتاب "یاد یار مهربان" را در آذرماه سال 1395 برگزار کرد و براساس انتخاب و بررسی کارشناسان خود، کتاب‌هایی را به ناشران سفارش داد و آنها را تحویل گرفت

با اینکه قرار بود نشر شهر حداکثر بعد از گذشت 5 ماه از آغاز نمایشگاه (تا اردیبهشت ماه 96) با ناشران تسویه حساب کند اما تاکنون تسویه حساب نکرده است

به دنبال اعتراض ناشران به این موضوع، نشر شهر ادعا کرد که فقط پیمانکاری برگزاری این نمایشگاه را به عهده داشته و کارفرما، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران بوده است و چون بودجه مصوب این نمایشگاه به پیمانکار پرداخت نشده، لذا این مؤسسه توان بازپرداخت مالی خود به ناشران را ندارد

در بهمن ماه 1396 تعدادی از ناشران شرکت کننده در این نمایشگاه با ارسال نامه‌ای به این اتحادیه جهت پیگیری احقاق حقوق خود و وصول مطالباتشان از نشر شهر اقدام کردند. در بخشی از این نامه آمده است: " مطابق با اطلاعات دریافتی از معاون امور مالی نشر شهر، مجموع بستانکاری ناشران (250 نشر) در این دوره 13,000,000,000 ریال (سیزده میلیارد ریال) بوده است. این مطالبات از 800,000 (هشتصد هزار ریال) تا 900,000,000 ریال (نهصد میلیون ریال) برای ناشران متغیر است"

با گذشت بیش از یک سال از این موضوع و عدم تسویه حساب مربوط و با توجه به وضعیت ناگوار اقتصادی بازار نشر کتاب، بنا به درخواست ناشرانِ معترض، مکاتباتی از طریق این اتحادیه برایِ استیفای حقوق ناشران بستانکار و تسریع در تسویه حساب و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر آنها صورت گرفت

در تاریخ 29 بهمن 96 طی نامه‌ای به جناب آقای محمدعلی نجفی (شهردار وقت تهران) موضوع منعکس شد. رونوشت این نامه که منضم به درخواست تعدادی از ناشران معترض بود، به استحضار آقایان دکتر صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، مهندس هاشمی (رئیس شواری اسلامی شهر تهران)، دکتر حسینی (مدیر عامل نشر شهر) و دکتر جوادی (معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) رسید

پس از ارسال نامۀ یاد شده، در نهم بهمن 96 نامه‌ای از دفتر آقای محمدمهدی احمدی (مشاور وزیر و مدیر کل حوزۀ وزارتیِ ادارۀ کل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به آقای عبدالرحیم کرکه آبادی (مشاور و مدیر کل دفتر شهرداری تهران) ارسال و رونوشت آن به اتحادیه واصل گردید

اول خرداد 97 و با توجه به تغییر شهردار تهران،این اتحادیه نامه‌ای به آقای مسجد جامعی (عضو شورای شهر تهران) نوشت و به پیوست تصویر تقاضای ناشران بستانکار از نمایشگاه یاد یار مهربان و سابقه مکاتبه با شهردار تهران را جهت ارائه هرگونه دستور و پیگیری ارسال کرد

با توجه به عدم وصول نتیجه، اخیراً (نهم مهر 97) نامه‌ای از سوی اتحادیه به آقای افشانی (شهردار تهران) ارسال شد و در آن بیان گردید: "به رغم پیگیری‌های انجام شده تاکنون اقدامی درخصوص تسویه دیون یاد شده به عمل نیامده است. با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند که نسبت به تسویه مطالبات ناشران اقدام عاجل معمول گردد."؛ رونوشت نامۀ اخیر جهت استحضار به آقایان دکتر صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) مهندس هاشمی (رئیس شواری اسلامی شهر تهران) دکتر حق‌شناس (ریاست کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران) دکتر ضرغامی (مدیر عامل سازمان زیباسازی) و دکتر جوادی (معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ارسال شده است

لازم به ذکر است مکاتبات مطرح شده از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به جهت احقاق حقوق ناشران حاضر در نمایشگاه یاد یار مهربان بوده و این اتحادیه با پیگیری‌ موضوع در انتظار دریافت نتیجه از نشر شهر و شهرداری تهران جهت پاسخگویی به ناشران عضو و همکاران صنف است

 

لطفاً با انتشار نشانی کانال اطلاع‌رسانی این اتحادیه، دیگر همکاران را به این شبکه دعوت فرمایید تا از اخبار و اطلاعیه‌های آتی، آگاه شوند

@NasheranVaKetabforooshanTehran

 

When it comes human hair wigs, these are highly demanded and available everywhere easily. You can also find them in various shopping malls, salons, boutiques and your favourite television shows. These products attract a large number of people who seem to be quite anxious to use the same. There are numbers of reasons why a large number of women love to wear wigs. Some great wigs since they wish to get a completely new appearance and also then without the requirement of expert stylists from the salon. Others generally have undergone therapy or also are suffering from extreme hair loss that is the reason why they use some great wigs. Quite often, those who pre bonded hair generally wear wigs are often searching for the perfect one that can be used easily and also ones that make them comfortable. Aside from this, such women also seek wigs that are also natural setting their eyes on. Moreover, if a perfectly designed wig, conditioned and shampooed, it will definitely last for a long time. So, perruques cheveux naturels if you are planning to purchase a good item, then you need to be well prepared for its great price. When it comes to cost, human wigs are highly expensive so people find quite difficulty in buying such items. In other words, buying the said product is not possible for everyone. Located in China, DYHAIR777 is one of the most popular companies offering human hair wigs at lace front wigs highly affordable costs and helps you in saving your money. It has the largest collection of cheap human hair wigs and the related products at reasonable costs. The company is mainly concerned about remy hair extensions offering closure, clip in hair, virgin hair, micro loop, tape hair, virgin hair and more. The company earned more than 12 years production and also sales experience. It has served numerous clients and also provided them a huge satisfaction. It is concerned about serving both individual buyers and saloons and thus gets a great opportunity to satisfy the needs of a large number of perruques cheveux people. It has served over 500 salons and indeed offers them the best quality products that have by cosplay wigs leaps and bounds growing demand among buyers. The best thing about DYHAIR777 is that it offers a great opportunity for buyers to choose their favourite products among a large number of available items. No matter which products you are planning to buy, it lets you buy all such products at highly competitive market prices. So, you have every reason to consult DYHAIR 777 for buying cheap human hair wigs and the related products. Archer Addis is the regular contributor of DY Hair Company Blogs and Articles on web. She has published lots of blogs related to cheap human hair wigs , clip in hair extensions, virgin Remy hair , curly hair extensions & I tip hair extension. You can also follow her @ twitter @dyhair77.