یازدهم مهرماه سال نود و هفت 

پیرو مطالبات صنفی و همسو با وظایف و اهداف اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و پس از عقد تفاهم‌نامه با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دی ماه 1395 اعضای کارگروه صیانت انتخاب شده و این کارگروه آغاز به کار کرد

کارگروه صیانت هر دو هفته یکبار با حضور قریب به بیست نفر از ناشران و موزعان و رئیس اتحادیه، در محل این اتحادیه برگزار می‌شود

:فعالیت کارگروه در پنج حوزه عملیاتی تعریف و مسئولیت و هر حوزه به عهده تنی چند از اعضای گروه واگذار شده است. این پنج حوزه عبارتند از

 انتظامی و قضایی-

 بازرسی، جمع‌آوری اطلاعات و نظارت-

 فرهنگ‌سازی عدم تولید و عرضه کتاب قاچاق-

تأمین مالی عملیات اجرایی-

 (پیشگیری از کپی‌کاری کتاب (از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-

اعضای این کارگروه جهت بررسی موضوعات مطروحه تاکنون بالغ بر یکصد و پنجاه نفرساعت نشست داشته‌اند و همچنین جهت پیگیری امور اجرایی حوزه‌های مربوطه خارج از اتحادیه بیش از یکصدوشصت نفر ساعت وقت صرف گردیده است. لازم به ذکر است که در طراحی و اجرای عملیات توقیف کتاب‌های قاچاق مرحله اول (ابتدای خردادماه 97) قریب به هزار و هفتاد و پنج نفر ساعت زمان صرف شده است

پس از اجرای عملیات توقیف کتاب‌های قاچاق مرحله اول ، در تاریخ 97/3/9 در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه پرونده شکایت تشکیل شد و در رابطه با این پرونده سه ناشر متضرر وکالت امر را به وکیل اتحادیه واگذار کردند و پس از بررسی پرونده توسط بازپرس و تفهیم اتهام به متهمین برای ایشان قرار وثیقه صادر شد

 امور قضایی مرتبط با عملیات یادشده ادامه دارد و گزارش‌های آن متعاقبا منتشر خواهد شد

 لازم به یادآوری است که با توجه به تمهیداتی که گروه صیانت اتحادیه اندیشیده و طریقه اتخاذ شده برای اقامه شکایت از افراد خاطی و متهمان، وکیل اتحادیه به وکالت از ناشران متضرر از جرم ِتکثیر غیرقانونی و قاچاق کتاب، مبادرت به اقامه شکایت در مراجع ذی‌صلاح می‌نماید

 مساعدت و همراهی تمامی همکاران صنف در توفیق این مسیر، ضروری است.

دبیرخانه دائمی کارگروه در محل اتحادیه مستقر و آماده دریافت نظرات، پیشنهادها و اطلاعات همکاران و پدیدآورندگان است. تلفن: 66176810


لطفاً با انتشار نشانی کانال اطلاع‌رسانی این اتحادیه، دیگر همکاران را به این شبکه دعوت فرمایید تا از اخبار و اطلاعیه‌های آتی، آگاه شوند

https://t.me/NasheranVaKetabforooshanTehran

 

When it comes human hair wigs, these are highly demanded and available everywhere easily. You can also find them in various shopping malls, salons, boutiques and your favourite television shows. These products attract a large number of people who seem to be quite anxious to use the same. There are numbers of reasons why a large number of women love to wear wigs. Some great wigs since they wish to get a completely new appearance and also then without the requirement of expert stylists from the salon. Others generally have undergone therapy or also are suffering from extreme hair loss that is the reason why they use some great wigs. Quite often, those who pre bonded hair generally wear wigs are often searching for the perfect one that can be used easily and also ones that make them comfortable. Aside from this, such women also seek wigs that are also natural setting their eyes on. Moreover, if a perfectly designed wig, conditioned and shampooed, it will definitely last for a long time. So, perruques cheveux naturels if you are planning to purchase a good item, then you need to be well prepared for its great price. When it comes to cost, human wigs are highly expensive so people find quite difficulty in buying such items. In other words, buying the said product is not possible for everyone. Located in China, DYHAIR777 is one of the most popular companies offering human hair wigs at lace front wigs highly affordable costs and helps you in saving your money. It has the largest collection of cheap human hair wigs and the related products at reasonable costs. The company is mainly concerned about remy hair extensions offering closure, clip in hair, virgin hair, micro loop, tape hair, virgin hair and more. The company earned more than 12 years production and also sales experience. It has served numerous clients and also provided them a huge satisfaction. It is concerned about serving both individual buyers and saloons and thus gets a great opportunity to satisfy the needs of a large number of perruques cheveux people. It has served over 500 salons and indeed offers them the best quality products that have by cosplay wigs leaps and bounds growing demand among buyers. The best thing about DYHAIR777 is that it offers a great opportunity for buyers to choose their favourite products among a large number of available items. No matter which products you are planning to buy, it lets you buy all such products at highly competitive market prices. So, you have every reason to consult DYHAIR 777 for buying cheap human hair wigs and the related products. Archer Addis is the regular contributor of DY Hair Company Blogs and Articles on web. She has published lots of blogs related to cheap human hair wigs , clip in hair extensions, virgin Remy hair , curly hair extensions & I tip hair extension. You can also follow her @ twitter @dyhair77.