جناب آقاي دكتر ايازي

معاون محترم امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

 

  سـلام علیکـم                    

        احتـراماً، به استناد بند «ی» مصوبه «ساماندهی فرایند حمایت از ناشران ، موزعان و کتاب فروشان »ابلاغی به شماره  ۱۶۰/۱۳۵۵/۱۵۹۹۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸  دستور العمل اجرایی مصوبه مذکور که با حضور نمايندگان آن معاونت  و همچنين نمايندگان معاونت شهرسازی و معماری و اداره کل حقوقی شهرداری تهران بررسي  و نهايتاً  به تصويب و تایید این کمیسیون رسيد به شرح پيوست ارسال مي گردد.

 

سپاسگزار خواهد بود دستور فرماييدبا رعايت مفاد اين دستورالعمل اجرايي، نسبت به تشكيل جلسات مربوطه و عملياتي كردن مفاد آن اقدام مقتضي صورت گرفته و کمیسیون را از نتیجه اقدامات مطلع فرمایید.

 

مرتضي طلايي

 

رئيس كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست‌شهري

شــوراي اســلامي شهــر تهــران

 

   رونوشت :

-     جناب آقاي جاوید معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای استحضار به همراه پیوست

-     دفتر كميسيون فرهنگي ،اجتماعي و زيست شهري به همراه اصل پیوست


 

دستورالعمل اجرايي حمايت از ناشران، موزعين و كتاب فروشان

 

براساس بند "ي" مصوبه ساماندهي فرآيند حمايت از ناشران، موزعين و كتاب فروشان

 

مصوب جلسه 247 شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 8 دي ماه 1388

 

 ابلاغی به شماره 15998 /1355/160مورخ 28/10/1388

 

(شهريور 1391)

 

مقـدمـه:

 

به رغم توسعه گسترده فناوري هاي جديد بدون كاغذ و مجازي در جهان تاليف و انتشار كتاب، نشريات و مجلات همچنان از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است. در جامعه در حال گذار امروز، افزايش هزينه ها و كاهش تقاضا شرايط اقتصادي نامطلوبي را براي فعالان حوزه فرهنگ و هنر ايجاد نموده و از اين رو با توجه به اينكه عزم مديريت شهري تهران در تحول شهرداري از سازماني خدماتي به نهادي اجتماعي قرار گرفته، مسئوليت اجتماعي پيش روي شهرداري اين تكليف را ايجاد مي كند كه براي تحقق شهري پايدار، فعالتر از هميشه در عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي ظاهر شده و توجه خاصي به حمايت و تسهيل روند توسعه فعاليت هاي فرهنگي، هنري و ديني به ويژه در حوزه نشر آثار داشته باشد. به نظر مي رسد حمايت و مساعدت همه جانبه از اقدامات خودجوش غيروابسته  داوطلبانه و مشاركت جويانه شهروندان براي توسعه توجهات، امكانات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ديني در اماكن مسكوني مستقل شيوه اي كارآمد تلقي گردد.

 

لذا به منظور اجرايي شدن بند «ي» مصوبه « ساماندهي فرآيند حمايت از ناشران، موزعين و كتاب فروشان» مصوب دويست و چهل و هفتمين جلسه رسمي، علني و عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) در تاريخ هشتم دي ماه 1388 و در راستاي اختيارات شهرداري تهران در صدور مجوزهاي لازم جهت فعاليت اصناف و مؤسسات و       كانون هاي فرهنگي، هنري و ديني، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي داراي پروانه فعاليت قانوني، با هدف حمايت از ناشران، كانون ها، مراكز و مؤسسات فرهنگي ، هنري و ديني ، توزيع كنندگان محصولات فرهنگي و كتاب فروشان؛ اين دستورالعمل اجرايي در 6 ماده و 4 تبصره تنظيم كه پس از تصويب كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر تهران و ابلاغ آن براي كليه مناطق 22 گانه ، معاونت ها، سازمان ها و شركت هاي وابسته و تابعه       لازم الاجرا خواهد بود.

 

اهـداف:

 

- ارتقاي كمّي و كيفي فعاليت هاي فرهنگي در شهر تهران.

 

- ايجاد وحدت رويه مناطق در حمايت از ناشران، مؤسسات و مراكز فرهنگي، هنري و ديني، موزعان و كتاب فروشان در شهر تهران.

-  حمايت، تسهيل گير و تشويق اشخاص حقيقي و حقوقي به توسعه فعاليت هاي فرهنگي، هنري و ديني خصوصاً  در حوزه نشر و توزيع كتاب.

 

 

 

ماده 1- تعاريف:

 

1-1-محل تاسيس دفاتر: منظور واحدهاي مسكوني مستقل و يا بلامعارض ( اعم از ملكي و استيجاري با رعايت بند 20 ماده 55) مي باشد.

 

1-2-مخاطبان آيين نامه: منظور ناشران، مؤسسات و مراكز فرهنگي، هنري و ديني، موزعان و كتاب فروشان در شهر تهران بوده و براي رعايت اختصار و پرهيز از تكرار، در اين دستورالعمل اجرايي تحت عنوان « مخاطبان دستورالعمل اجرايي» ذكر مي گردند.

 

1-3-فعاليت قانوني ناشران، مراكز، كانون ها و مؤسسات فرهنگي، هنري ، ديني، موزعين، كتاب فروشان: ملاك تشخيص فعاليت قانوني مخاطبان دستورالعمل اجرايي، پروانه هاي صادر شده از سوي مراجع ذي ربط (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا اتحاديه ناشران، موزعين و كتاب فروشان) است.

 

1-4-ناشر: شخصيت حقيقي و يا حقوقي فعال در حوزه نشر و انتشار كه مجوز فعاليت خود را از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ نموده باشد.

 

1-5-كتاب فروشان: منظور دفاتر و مراكزي هستند كه داراي مجوز فعاليت از اتحاديه ناشران و كتاب فروشان باشند و با رعايت الزامات قانوني اتحاديه كتاب فروشان فعاليت مي نمايند.

 

1-6-مراكز ، كانون ها و مؤسسات فرهنگي، هنري و ديني: منظور مراكزي هستند كه مجوزخود را از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ نموده باشند.

 

تبصره يك(1): كانون ها، دفاتر و مراكزي كه داراي فعاليت هاي تبليغاتي صرف بوده و مجوز فعاليت آن ها تابع ضوابط و قوانين ناظر بر فعاليت دفاتر تبليغاتي مي باشد؛ مشمول مفاد اين دستورالعمل اجرايي نيستند.

 

ماده دو (2): تمامي مناطق 22 گانه شهرداري تهران موظفند براي درخواست احداث بناهايي به شرح فوق در تمامي پهنه ها كه قرار است به طور كامل داراي كاربري دفاتر نشر، توزيع كتاب، كتاب فروشي و نمايشگاه كتاب و يا دفاتر، مراكز و مؤسسات فرهنگي، هنري، ديني باشند با لحاظ تراكم پايه مالي 200% و رعايت تراكم مجاز پهنه      به ميزان 90% بخشودگي عوارض در صدور پروانه در نظر گرفته و اعمال نمايند.

 

تبصره دو(2): 90% بخشودگي عوارض فوق شامل كليه عوارض صدور پروانه اعم از زيربنا، مازاد بر تراكم پايه مالي، ايمني، تغيير كاربري، پذيره و غيره مي باشد.

 

ماده سه (3): تمامي مناطق 22 گانه شهرداري تهران مجازند علاوه بر احتساب تسهيلات موضوع تبصره 2 ماده2 اين دستورالعمل اجرايي براي متقاضيان احداث مجتمع هاي اداري و يا تجاري كه متعهد به اختصاص حداقل 10% از بناي مفيد مجتمع به فعاليت هاي فرهنگي موضوع بند 1-3 مي باشند و يا فعاليت دفتر نشر، فروشگاه هاي عرضه كتاب و يا مراكز، دفاتر و مؤسسات فرهنگي، هنري، ديني به نسبت بناي اختصاص داده شده، از مابقي مساحت مجتمع نيز 90% عوارض اخذ نمايند.

 

تبصره سه (3): فضاي اختصاص داده شده اين ماده مي بايست صرفاً در طبقات همكف و يا اول بوده و تغيير كاربري آن مجاز نمي باشد. چنانچه اماكن فوق الذكر تغيير كاربري به ساير مشاغل داشته باشند، دريافت مابه التفاوت كليه عوارض به قيمت روز و در چارچوب ضوابط شهرداري است.

 

تبصره چهار (4): بهره بردار مكلف است قبل از زمان صدور پروانه، مجوز يا موافقت اصولي لازم را از اتحاديه ناشران و كتاب فروشان اخذ و به شهرداري ارائه نمايد.

 

ماده چهار (4): نصب تابلوهاي راهنما در محل دفاتر فعاليت مخاطبان اين دستورالعمل با رعايت مقررات مربوطه بلامانع است.

 

ماده پنج (5):تمامي مناطق 22 گانه شهرداري تهران موظفند از زمان ابلاغ اين دستورالعمل اجرايي حداكثر ظرف مدت يكسال، نسبت به تعريف و معرفي پروژه هاي احداث نمايشگاه دائمي كتاب و يا بازارچه هاي كتاب  (هر منطقه حداقل 1 پروژه) اقدام نمايند. در اين خصوص تشكيل كميته اجرايي به رياست شهردار هر منطقه يا نماينده وي، نماينده اتحاديه ناشران و كتاب فروشان، نماينده شركت ساماندهي صنايع و مشاغل و نماينده معاونت خدمات شهري و با نظارت اداره كل فرهنگي شهرداري تهران در هر منطقه الزامي است. دبير كميته مذكور معاون امور اجتماعي و فرهنگي منطقه مي باشد.

 

5-1- بهره برداري لازم از بازار و يا نمايشگاه دائمي كتاب پس از احداث و آماده سازي، با نظارت دبيرخانه كميته اجرايي منطقه به اتحاديه ناشران كتاب فروشان محول خواهد شد.

 

5-2- معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري مكلف است در تنظيم بودجه سنواتي شهرداري، اعتبارات لازم براي اجراي اين دستورالعمل را درج نمايد.

 

ماده شش (6): معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران مكلف است گزارش حسن اجراي اين دستورالعمل اجرايي را هر 6 ماه يكبار به كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

اين دستورالعمل اجرايي در اجراي بند «ي» مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در تاريخ 28/6/91 به تصويب كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر تهران رسيد و از زمان ابلاغ لازم الاجرا است.
When it comes human hair wigs, these are highly demanded and available everywhere easily. You can also find them in various shopping malls, salons, boutiques and your favourite television shows. These products attract a large number of people who seem to be quite anxious to use the same. There are numbers of reasons why a large number of women love to wear wigs. Some great wigs since they wish to get a completely new appearance and also then without the requirement of expert stylists from the salon. Others generally have undergone therapy or also are suffering from extreme hair loss that is the reason why they use some great wigs. Quite often, those who pre bonded hair generally wear wigs are often searching for the perfect one that can be used easily and also ones that make them comfortable. Aside from this, such women also seek wigs that are also natural setting their eyes on. Moreover, if a perfectly designed wig, conditioned and shampooed, it will definitely last for a long time. So, perruques cheveux naturels if you are planning to purchase a good item, then you need to be well prepared for its great price. When it comes to cost, human wigs are highly expensive so people find quite difficulty in buying such items. In other words, buying the said product is not possible for everyone. Located in China, DYHAIR777 is one of the most popular companies offering human hair wigs at lace front wigs highly affordable costs and helps you in saving your money. It has the largest collection of cheap human hair wigs and the related products at reasonable costs. The company is mainly concerned about remy hair extensions offering closure, clip in hair, virgin hair, micro loop, tape hair, virgin hair and more. The company earned more than 12 years production and also sales experience. It has served numerous clients and also provided them a huge satisfaction. It is concerned about serving both individual buyers and saloons and thus gets a great opportunity to satisfy the needs of a large number of perruques cheveux people. It has served over 500 salons and indeed offers them the best quality products that have by cosplay wigs leaps and bounds growing demand among buyers. The best thing about DYHAIR777 is that it offers a great opportunity for buyers to choose their favourite products among a large number of available items. No matter which products you are planning to buy, it lets you buy all such products at highly competitive market prices. So, you have every reason to consult DYHAIR 777 for buying cheap human hair wigs and the related products. Archer Addis is the regular contributor of DY Hair Company Blogs and Articles on web. She has published lots of blogs related to cheap human hair wigs , clip in hair extensions, virgin Remy hair , curly hair extensions & I tip hair extension. You can also follow her @ twitter @dyhair77.