کتابفروشی‌های پایتخت از پرداخت ۹۰ درصد عوارض شهرداری معاف شدند

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از تصویب آئین‌نامه اجرایی طرح «کاربری فرهنگی» در شورای شهر تهران خبر داد که بر اساس آن کتابفروشی‌های پایتخت از پرداخت ۹۰ درصد عوارض مالیاتی معاف می‌شوند.

به گزارش مهر، محمود آموزگار، با یادآوری قانون مصوب شورای شهر تهران در سال ۱۳۸۸ در خصوص طرح کاربری فرهنگی، از تصویب آئین نامه اجرایی مربوط به آن پس از سه سال تلاش مستمر این اتحادیه خبر داد و گفت: آئین‌نامه اجرایی طرح کاربری فرهنگی توسط شورای شهر تهران چندی پیش و در جلسه‌ای با حضور نمایندگان اتحادیه ناشران و کتابفروشان و شهرداری تهران به تصویب رسید و به زودی به شهرداریهای مناطق مختلف تهران ابلاغ خواهد شد.

وی سپس به اعلام جزئیات آن پرداخت و تاکید کرد: این آئین نامه امکان ویژه‌ای را برای تاسیس کتابفروشی‌ها به وجود می‌آورد؛ چون هر کسی که بخواهد یک واحد صنفی را برای شغل کتابفروشی دایر کند، مادامی که در این شغل فعالیت داشته باشد، از پرداخت ۹۰ درصد عوارض مربوطه معاف خواهد شد.

آموزگار افزود: در واقع عوارضی که از صاحب چنین ملکی اخذ می‌شود، ۱۰ درصد عوارضی است که به صورت متعارف از دیگر شغل‌ها اخذ می‌شود.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: همچنین بر اساس آئین‌نامه اجرایی طرح کاربری فرهنگی، کسانی که مجتمع‌های تجاری می‌سازند چنانچه ۱۰ درصد از فضای این مجتمع‌ها را به یکی از سه شغل کتابفروشی، دفتر نشر و دفتر پخش کتاب اختصاص دهند، ضمن اینکه این فضاها از پرداخت 90 درصد عوارض مالیاتی معاف خواهند شد، به دیگر فضاها هم در این زمینه ۱۰ درصد تخفیف داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه «مطمئن هستم در زمانی کوتاه شاهد تاثیرات این مصوبه در پایتخت خواهیم بود» افزود: فکر می‌کنم این آئین نامه شرایطی را فراهم می‌کند که حتی کسانی هم که چندان دغدغه فرهنگی ندارند، جاذبه‌های اقتصادی موجود در این طرح آنها را به سمت راه‌اندازی و تاسیس کتابفروشی‌ها سوق خواهد داد .

 


 

When it comes human hair wigs, these are highly demanded and available everywhere easily. You can also find them in various shopping malls, salons, boutiques and your favourite television shows. These products attract a large number of people who seem to be quite anxious to use the same. There are numbers of reasons why a large number of women love to wear wigs. Some great wigs since they wish to get a completely new appearance and also then without the requirement of expert stylists from the salon. Others generally have undergone therapy or also are suffering from extreme hair loss that is the reason why they use some great wigs. Quite often, those who pre bonded hair generally wear wigs are often searching for the perfect one that can be used easily and also ones that make them comfortable. Aside from this, such women also seek wigs that are also natural setting their eyes on. Moreover, if a perfectly designed wig, conditioned and shampooed, it will definitely last for a long time. So, perruques cheveux naturels if you are planning to purchase a good item, then you need to be well prepared for its great price. When it comes to cost, human wigs are highly expensive so people find quite difficulty in buying such items. In other words, buying the said product is not possible for everyone. Located in China, DYHAIR777 is one of the most popular companies offering human hair wigs at lace front wigs highly affordable costs and helps you in saving your money. It has the largest collection of cheap human hair wigs and the related products at reasonable costs. The company is mainly concerned about remy hair extensions offering closure, clip in hair, virgin hair, micro loop, tape hair, virgin hair and more. The company earned more than 12 years production and also sales experience. It has served numerous clients and also provided them a huge satisfaction. It is concerned about serving both individual buyers and saloons and thus gets a great opportunity to satisfy the needs of a large number of perruques cheveux people. It has served over 500 salons and indeed offers them the best quality products that have by cosplay wigs leaps and bounds growing demand among buyers. The best thing about DYHAIR777 is that it offers a great opportunity for buyers to choose their favourite products among a large number of available items. No matter which products you are planning to buy, it lets you buy all such products at highly competitive market prices. So, you have every reason to consult DYHAIR 777 for buying cheap human hair wigs and the related products. Archer Addis is the regular contributor of DY Hair Company Blogs and Articles on web. She has published lots of blogs related to cheap human hair wigs , clip in hair extensions, virgin Remy hair , curly hair extensions & I tip hair extension. You can also follow her @ twitter @dyhair77.