کمیسیون حل اختلاف

ماده ۷ – وظایف کمیسیون حل اختلاف رسیدگی به اختلافات صنفی افراد صنفی و صلح و سازش بین آنان می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.

ماده ۸ – ترتیب رسیدگی در کمیسیون حل اختلاف:

۱-شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگی و نظر خود را به اتحادیه برای اقدام قانونی اعلام نماید.

۲-در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارائه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد.

۳-چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون به اختلافات مطروحه صنفی تخلفاتی احراز گردد، حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواهد شد.

تبصره- چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتحادیه اتاق ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید. دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسیدگی نماید.

WhatsApp Image 2020-05-18 at 11.33.31 (1)
مهرداد عالی پور هریسی
رئیس کمیسیون - انتشارات همگامان
mohammadreza-najianasl
محمدرضا ناجیان اصل
نایب رئیس کمیسیون - انتشارات رسا
amir-safarzade
امیر صفرزاده
منشی کمیسیون - شرکت تعاونی توزیع کنندگان کتاب تهران
WhatsApp Image 2020-05-23 at 15.01.06 (1)
امیر حسین زادگان
عضو کمیسیون - انتشارات ققنوس
WhatsApp Image 2020-05-27 at 08.25.42
علیرضا گنج دانش
عضو کمیسیون - انتشارات گنج دانش