میزان جریمه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز

اتاق اصناف با ارسال تصویر نامه مدیر کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، از اعمال جریمه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه خبر داد.
در نامه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران آمده است:

«با عنایت به مواد ۱۲۰ و ۱۸۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه درخصوص کارفرمایانی که اقدام به استفاده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار می‌نمایند، مبلغ جریمه بابت هرروز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال ۱۳۹۹ برابر با ۳/۰۵۹/۰۴۵ ریال می‌باشد.»

در این نامه یادآوری شده است که در صورت تکرار تخلف، این جریمه دوبرابر خواهد شد.

ثبت یک دیدگاه