فراخوان ثبت اطلاعات توانمندی ها در سامانه توانیران

اتاق اصناف تهران با ارسال نامه ای منضم به نامه سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران در خصوص ثبت اطلاعات کلیه واحد‌های صنفی فعال تولیدی و خدمات فنی و مهندسی دارای پروانه فعالیت از وزارت متبوع و با عنایت به حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی امکان ثبت اطلاعات این توانمندیها در سامانه توانیران ایجاد شده است.
شایان ذکر است
واحد‌های صنفی تولیدی و خدماتی جهت بهره برداری از امکانات در نظر گرفته شده از فرصت ایجاد شده مکلفند اطلاعات توانمندی‌های واحد خود را در سامانه www.tavaniran.ir ثبت کنند.جهت مشاهده راهنمای ثبت اطلاعات در سامانه توانیران فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.

راهنمای سامانه توانیران

ثبت یک دیدگاه