رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در مصاحبه با «نود اقتصادی»

هومان حسن‌پور رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران:

کتاب تنها کالایی در کشور است که در زمان تولید انبوه قیمت می‌خورد و در تمام کشور یک قیمت دارد.

اگر پارسال ارز دولتی ۴۰ هزار یورویی برای واردات کاغذ تخصیص پیدا نمی‌کرد، قیمت کتاب امروز دو برابر می‌شد.

ثبت یک دیدگاه