تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی تا شش ماه دیگر

اتاق اصناف تهران با ارسال نامه ای منضم به نامه اتاق اصناف ایران و پیوست نامه دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تمدید قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی اعلام نمود:
به سبب استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها، مهلت های زمانی مندرج در بند هفتم مصوبه جلسه ۴۷ ستاد ملی مدیریت کرونا در زمینه «قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور» به مدت شش ماه تمدید می گردد.

ثبت یک دیدگاه