بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای [۲۳/ ۱/ ۱۴۰۰] به ادارات کل امور مالیاتی، نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال با دوره در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه به شرح دستورالعمل پیوست به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می شود.

جهت مشاهده متن کامل و اطلاع دقیق، دستورالعمل پیوست را مطالعه فرمایید.

دستورالعمل_بخشودگی_جرائم_قابل_بخشش_قانون_مالیات_های_مستقیم_

ثبت یک دیدگاه