اعلام‌ کد آیسیک رسته های اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران

کد آیسیک رسته های اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام می شود:

ناشر و کتابفروش ۲۲۲۲۳۳
کتابفروش ۵۲۳۶۱۵
نشر الکترونیک ۷۲۴۰۱۱
نشر مکتوب ۲۲۲۲۳۲
دفتر پخش کتاب ۵۲۳۶۱۶
تهیه و چاپ کارت و پوستر ۲۲۲۱۰۹
کافه کتاب ۵۵۲۳۲۱

ثبت یک دیدگاه