اعضای هیئت مدیره

هومان حسن پور

هومان حسن پور

رئیس هیئت مدیره

انتشارات آریابان

محمود آموزگار

محمود آموزگار

نائب رئیس اول

انتشارات آمه

کاظم علمی

کاظم علمی کتابفروش

نائب رئیس دوم

انتشارات گسترش فرهنگ و رسانه

نسرین سیاح فر

نسرین سیاح‌فر

دبیر اتحادیه

انتشارات چالش

حسن قربانی

حسن قربانی

خزانه‌دار اتحادیه

انتشارات آیلار

سید رفیع احمد جواهری

سید رفیع احمد جواهری

عضو هیئت مدیره

انتشارات ابو عطا

محمد مهدی فخری زاده

محمد مهدی فخری زاده

عضو هیئت مدیره

انتشارات روزنه کار

مسعود کازری

مسعود کازری

بازرس اتحادیه

انتشارات کتاب خورشید