اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

اتاق اصناف با ارسال نامه ای منضم به نامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در راستای اجرای سیاستهای کلان خود مبنی بر تکریم مودیان محترم مالیاتی و جلب رضایتمندی از طریق توسعه خدمات نوین و تسریع امور مودیان خبر داد. با عنایت به شرایط حساس ناشی از شیوع ویروس کرونا و به منظور کاهش نیاز به مراجعات حضوری در جهت حفظ سلامت عمومی جامعه از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، اجرای این طرح در تمامی ادارات کل امور مالیاتی محدوده شهر و استان تهران آغاز گردیده است.

ثبت یک دیدگاه