ابلاغ بندهای ۱و ۲ مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

اتاق اصناف تهران با ارسال نامه ای منضم به بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی به شماره ۲۰۰/۹۹/۹۲ مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۹۹ در خصوص ابلاغ مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ اعلام نمود.
مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص افزایش مدت تقسیط حداکثر تا ۶۰ ماه/ تعویق یکساله اجرائیه ها توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.

جهت مشاهده متن کامل بخشنامه فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.

ثبت یک دیدگاه